Šta mi radimo?

 •  Rušenje i odvoz šuta na deponiju
 •  Montaža protivpožarnih cevi i hidranta
 •  Montaža tuš kabina i hidromasažnih kada
 •  Vodovodna instalacija
 •  Zamena svih vrsta sanitarnih uređaja
 •  Kanalizacione cevi
 • Sve popravke
 •  ventili
 •  vodokotlići
 •  bojleri
 •  baterije
 •  Izrada sistema za zalivanje travnjaka
 •  Izrada instalacije cev u cev, pocinkovanim cevima i plastičnim cevima
 •  Ručni i mašinski iskop kanala
 •  Izrada šahti
 •  Izrada kompletne instalacije objekata
 •  Izrada hidroizolacije