O nama

Vodoinstalaterske usluge uspešno pružamo više od 50 godina i iza sebe imamo više hiljada uspešnih intervencija i na hiljade zadovoljnih klijenata i preporuka.
Naša prednost u odnosu na druge je to što pružamo kompletne vodoinstalaterske usluge od najsitnijih do najkrupnijih kvarova.
Izrada kupatila ključ u ruke.
Naši provereni stručnjaci i prvoklasna oprema, primena najnovijih tehnologija i najviših standarda sigurno su ono što će u potpunosti dovesti do zadovoljavanja Vaših potreba.

Politika kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu “Vodogranja Niš”zasnovana je na sledećim principima:

 1. stalna briga za naše korisnike/kupce
 2. održavanje i unapređenje kvaliteta pruženih usluga i isporučenih proizvoda
 3. unapređenje svih poslovnih procesa
 4. očuvanje radne i životne sredine

Osnovni cilj “Vodogranja Niš” je da sačuva i da održi svoju poziciju na tržištu u pogledu kvaliteta pružene usluge i kvaliteta proizvoda iz svog programa.

Ovaj cilj “Vodogranja Niš” ostvaruje težnjom za radom bez greške, sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menandžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine usaglašenog sa zahtevima standarda.

Ciljevi kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu “Vodogranja Niš” su:

 • stalna briga za kvalitet proizvoda i usluga
 • realizacija usluga u dogovorenim rokovima
 • stalno unapređenje svih procesa u organizaciji
 • poštovanje propisa i standarda
 • neprekidna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika
 • potpuno učešće menadžmenta
 • aktivno angažovanje svih zaposlenih
 • redovno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije
 • sa zahtevima i očekivanjima korisnika
 • negovanje partnerskih odnosa sa korisnicima naših proizvoda
 • stalno stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih
 • stalno praćenje funkcionisanja sistema menadžmenta kvaliteta
 • sistematsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi stalnog
 • unapređivanja kvaliteta usluga i procesa
 • uklanjanje i smanjenje otpada koji ugrožava životnu sredinu
 • racionalno korišćenje raspoloživih resursa